Новини
25.09.2022

26.05.2018 набули чинності зміни до Митного кодексу України

26.05.2018 набули чинності зміни до Митного кодексу України, передбачені Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості» від 13.03.2018 № 2321-VIII, відповідно до яких було змінено частину 4 статті 149 та частину 2 статті 151 кодексу.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

Необхідність прийняття законопроекту зумовлена особливостями виробничих процесів в суднобудівній галузі при будуванні, ремонті та модернізації суден.

Так, на сьогоднішній день, строк переробки товарів, що ввозяться підприємствами суднобудівної промисловості на підставі зовнішньоекономічних договорів, становить 365 днів, що є вкрай недостатнім, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та унеможливлює своєчасне виконання умов і строків зовнішньоекономічних договорів.

Українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал, який, безумовно, впливає на розвиток вітчизняної економіки в цілому. Окрім цього, одне робоче місце в суднобудувній промиловості продукує 8 робочих місць у інших пов’язаних галузях економіки.

В той же час унаслідок неврахування чинним митним законодавством реальних строків переробки товарів для потреб суднобудівної галузі (двигуни, пожежні насоси тощо), вартість суден, що виробляються вітчизняними суднобудівними заводами (а також ремонтуються судноремонтними заводами) суттєво зростає.

Наслідком такого зростання собівартості є встановлення неконкурентної ціни на світовому ринку у вказаному сегменті.

Мета змін

Метою законопроекту є встановлення обґрунтованого строку переробки для товарів, що ввозяться підприємствами суднобудівної промисловості для будування, ремонту і модернізації суден та як наслідок сприяння розвитку суднобудування та водного транспорту України в цілому.

25.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення

25.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені Законом України «Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018» від 22.05.2018 № 2444-VIII, відповідно до яких були змінені:

1) глава 6: доповнено статтею 513;

2) стаття 221: змінено статтю;

3) стаття 255: змінено абзац 2 пункту 1 частини 1;

4) стаття 277: змінено частину 2.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

Проект Закону України «Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні» (далі – проект Закону) розроблений для забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності Об’єднання європейських футбольних асоціацій (далі – УЄФА) та запобігання паразитичному маркетингу (амбуш-маркетингу) під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні.

Аналіз вимог УЄФА щодо забезпечення охорони й захисту прав інтелектуальної власності дає підстави вважати, що на даний момент існує необхідність законодавчого врегулювання не тільки питання охорони цих прав, а й питання захисту від паразитичного маркетингу (амбуш-маркетингу), питань щодо уникнення випадків продажу та перепродажу квитків неуповноваженими особами тощо.

Недостатнє правове регулювання питань, пов’язаних із забезпеченням охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА у зв’язку з проведенням фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року в Україні, здійсненням цих прав, а також відносини з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату є проблемою, що потребує розв’язання.

Прийняття проекту Закону дасть можливість на державному рівні удосконалити процес організації та проведення в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року шляхом врегулювання відносин з набуття УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням цього чемпіонату, здійснення захисту та охорони цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та самого чемпіонату.

Мета змін

Метою розроблення зазначеного проекту Закону є врегулювання відносин з набуттям УЄФА прав інтелектуальної власності, пов’язаних з проведенням в Україні фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року та фіналу жіночої Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 року, здійснення охорони та захисту цих прав, а також відносин з використання та захисту репутації УЄФА та даного чемпіонату.

05.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення

05.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачені Законом України від 13.03.2018 № 2325-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», відповідно до яких кодекс доповнено статтею 2123.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

У 1991 році Верховною Радою Української РСР було прийнято нині діючий Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», яким засуджено політичні репресії, що здійснювалися протягом 1917-1991 років на території України, визначено категорії осіб, які підлягають реабілітації, порядок надання зазначеним особам статусу реабілітованих та надання компенсацій, пільг та інших соціальних гарантій з боку держави.

Однак, діючий Закон не в повній мірі охоплює усі категорії осіб, які були протиправно засуджені у роки існування комуністичного тоталітарного режиму за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві.

Зокрема, діючий Закон не надає право на реабілітацію усім особам, яких було засуджено у позасудовому порядку, хоча такі особи мають на це право з огляду на порушення під час такого засудження їхнього права на справедливий суд та принципу презумпції невинуватості.

Діючий Закон не містить чітких визначень окремих термінів та понять, які вживаються у ньому та стосуються конкретних форм політичних репресій, мотивів політичних репресій, позасудових органів тощо. Відсутність таких визначень суттєво ускладнює процедуру прийняття рішень уповноваженими органами за результатами перегляду кримінальних справ радянського періоду, а у деяких випадках навіть створює умови для довільного тлумачення окремих норм Закону, що призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів жертв політичних репресій.

Діючим Законом покладено обов’язок перегляду архівних кримінальних справ репресованих осіб на органи прокуратури. Однак, згідно з Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру» здійснення такого перегляду кримінальних справ не належить до компетенції прокуратури, оскільки дізнання та слідство у зазначених справах проводилося не органами, що мають право провадити оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове і судове слідство згідно законодавства України, а іншими органами не існуючої на сьогодні держави. Це потребує приведення визначеної процедури перегляду кримінальних справ репресованих осіб у відповідність до норм діючого законодавства України.

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи, членом якої є Україна, № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року проголошує необхідність реабілітації жертв тоталітарного правосуддя, засуджених за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб. Інша резолюція ПАРЄ № 1481 (2006) від 25 січня 2006 року проголошує, що жертви злочинів тоталітарних комуністичних режимів, які продовжують жити сьогодні, або їхні родини заслуговують на співчуття, розуміння й визнання їхніх страждань.

З огляду на це, з метою відновлення прав осіб, які були порушені у роки комуністичного тоталітарного режиму, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», а також інших законодавчих актів України у сфері реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років щодо удосконалення процедури реабілітації та приведення її у відповідність до чинного законодавства України.

Мета змін

Запропонований проект Закону розроблено з метою відновлення прав осіб, які були засуджені у позасудовому порядку, а також засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві.

05.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу адміністративного судочинства України

05.05.2018 набули чинності зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, передбачені Законом України від 13.03.2018 № 2325-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», відповідно до яких були змінені:

1) стаття 12: доповнено пунктом 5 частину 4;

2) стаття 19: доповнено пунктом 13 частину 1;

3) стаття 20: доповнено пунктом 5 частину 1;

4) стаття 139: доповнено абзацом 2 частину 1.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

У 1991 році Верховною Радою Української РСР було прийнято нині діючий Закон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», яким засуджено політичні репресії, що здійснювалися протягом 1917-1991 років на території України, визначено категорії осіб, які підлягають реабілітації, порядок надання зазначеним особам статусу реабілітованих та надання компенсацій, пільг та інших соціальних гарантій з боку держави.

Однак, діючий Закон не в повній мірі охоплює усі категорії осіб, які були протиправно засуджені у роки існування комуністичного тоталітарного режиму за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві.

Зокрема, діючий Закон не надає право на реабілітацію усім особам, яких було засуджено у позасудовому порядку, хоча такі особи мають на це право з огляду на порушення під час такого засудження їхнього права на справедливий суд та принципу презумпції невинуватості.

Діючий Закон не містить чітких визначень окремих термінів та понять, які вживаються у ньому та стосуються конкретних форм політичних репресій, мотивів політичних репресій, позасудових органів тощо. Відсутність таких визначень суттєво ускладнює процедуру прийняття рішень уповноваженими органами за результатами перегляду кримінальних справ радянського періоду, а у деяких випадках навіть створює умови для довільного тлумачення окремих норм Закону, що призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів жертв політичних репресій.

Діючим Законом покладено обов’язок перегляду архівних кримінальних справ репресованих осіб на органи прокуратури. Однак, згідно з Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру» здійснення такого перегляду кримінальних справ не належить до компетенції прокуратури, оскільки дізнання та слідство у зазначених справах проводилося не органами, що мають право провадити оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове і судове слідство згідно законодавства України, а іншими органами не існуючої на сьогодні держави. Це потребує приведення визначеної процедури перегляду кримінальних справ репресованих осіб у відповідність до норм діючого законодавства України.

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи, членом якої є Україна, № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року проголошує необхідність реабілітації жертв тоталітарного правосуддя, засуджених за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві, а також несправедливо засуджених осіб. Інша резолюція ПАРЄ № 1481 (2006) від 25 січня 2006 року проголошує, що жертви злочинів тоталітарних комуністичних режимів, які продовжують жити сьогодні, або їхні родини заслуговують на співчуття, розуміння й визнання їхніх страждань.

З огляду на це, з метою відновлення прав осіб, які були порушені у роки комуністичного тоталітарного режиму, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», а також інших законодавчих актів України у сфері реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років щодо удосконалення процедури реабілітації та приведення її у відповідність до чинного законодавства України.

Мета змін

Запропонований проект Закону розроблено з метою відновлення прав осіб, які були засуджені у позасудовому порядку, а також засуджені за діяння, які не вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві.

Архів новин

ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Сервіс клієнтів: тел.: (044) 223 34 67 e-mail: peredplata@zakoni.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція збірника «Вісник України»
Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка, вул. Жовтнева, 53
Адреса для листування: 07501, Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка,
а/с 25