Новини
11.10.2018

11.10.2018 набули чинності зміни до Бюджетного кодексу України

11.10.2018 набули чинності зміни до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України від 11.10.2018 № 7‑р/2018, відповідно до яких втратили чинність окремі положення абзацу 1 пункту 40 розділу VI.

В якості обґрунтування неконституційності вищевказаних положень у відповідному Рішенні Конституційного Суду України було вказано, зокрема, слідуюче.

Обґрунтування Рішення Конституційного Суду України

За змістом абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), окремі положення якого оспорюються, під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України (далі – Міністерство) має право на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство не потребує отримання на це згоди фізичних осіб (абзац другий пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу).

Із дослідження зазначених положень Кодексу випливає, що втручання у конституційне право особи на приватне життя шляхом отримання та обробки її персональних даних без згоди цієї особи здійснює Міністерство на підставі закону, а саме окремих положень абзацу першого пункту 40

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу, з метою контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат.

Конституційний Суд України вважає, що повноваження Міністерства на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані, є дискреційними, а тому вкрай необхідно, щоб оспорювані положення Кодексу, які є підставою для здійснення відповідних повноважень Міністерством, узгоджувалися з конституційним принципом верховенства права, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та заборона свавілля.

На думку Конституційного Суду України, Міністерство може бути наділене повноваженнями щодо отримання та обробки інформації, що містить персональні дані, лише для досягнення легітимної мети. Проте через відсутність будь-яких меж дискреції, встановленої законом, щодо подальших дій з інформацією, яка містить персональні дані, унеможливлюється

навіть мінімальний захист суб’єкта персональних даних, не забезпечується передбачуваність застосування окремих положень абзацу першого пункту 40

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу.

Конституційний Суд України зазначає, що оспорюваними положеннями Кодексу не передбачено критеріїв визначення змісту та обсягу інформації, що містить персональні дані, категорій осіб як суб’єктів персональних даних, проміжків часу, яких мають стосуватися персональні дані, строків, порядку та умов їх зберігання, тобто чітко не встановлено меж повноважень Міністерства як центрального органу виконавчої влади при здійсненні ним повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, що унеможливлює настання відповідальності держави за можливі зловживання.

Наведене дає Конституційному Суду України підстави стверджувати, що окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу не відповідають критерію якості закону у розумінні частини другої статті 32 Конституції України, оскільки вони суперечать таким елементам принципу верховенства права, як юридична визначеність і заборона свавілля, що може призвести до порушення конституційного права кожного на приватне життя.

Отже, Конституційний Суд України констатує, що окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу щодо права Міністерства отримувати інформацію, що містить персональні дані, суперечать частині першій статті 8, частині другій статті 32 Конституції України.

11.10.2018 набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України

11.10.2018 набули чинності зміни до Кодексу законів про працю України, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» від 18.09.2018 № 2542‑VIII, відповідно до яких були змінені:

1) стаття 42: змінено пункт 5 частини 2;

2) стаття 772: змінено назву статті.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

Законопроект розроблено на підставі ст. 93, ст. 110 Регламенту Верховної Ради України, ст. 12, ст. 15, ст. 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за наслідками доопрацювання у Комітеті проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» щодо відновлення пільг (реєстр. № 3815), поданого народними депутатами України Королевською Н. Ю. та Солодом Ю. В.

До 2006 року жертви нацистських переслідувань були віднесені до відповідних категорій ветеранів війни і пільги для них визначалися згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання за обсягом надання пільг були прирівняні до учасників бойових дій, а колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами – до інвалідів війни.

Починаючи з 2006 року пільги для цих категорій осіб у повному обсязі визначені статтями 61 та 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76‑VIII від 28.12.2014 року для колишніх неповнолітніх та колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання осіб з 1 червня 2015 року скасовано право на безплатний проїзд усіма видами міського і міжміського пасажирського транспорту, а пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги, на безплатне одержання ліків та безплатне зубопротезування з 1 липня 2015 року надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2016 році – 1930 грн).

Водночас пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для інвалідів війни та учасників бойових дій надаються в повному обсязі.

З огляду на зазначене, колишні неповнолітні та малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання мають бути зрівняні у пільгах, які надаються державою інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Разом з тим, з метою дотримання принципу соціальної справедливості, держава зобов’язана надати аналогічну підтримку громадянам, які стали жертвами політичних репресій, що здійснювалися протягом 1917‑1991 років комуністичним тоталітарним режимом на території України – були необґрунтовано засуджені за свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні переконання і відбули покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади та реабілітовані відповідно до статті 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Мета змін

Проект Закону розроблено з метою дотримання принципу соціальної справедливості в частині забезпечення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій на Україні.

11.10.2018 набули чинності зміни до Житлового кодексу Української РСР

11.10.2018 набули чинності зміни до Житлового кодексу Української РСР, передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій» від 18.09.2018 № 2542‑VIII, відповідно до яких були змінені:

1) стаття 45: доповнено абзацом 4 частину 1, вважати абзацами 5‑15 абзаци 4‑14;

2) стаття 46: доповнено абзацом 3 частину 1, вважати абзацами 4‑12 абзаци 3‑11.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

Законопроект розроблено на підставі ст. 93, ст. 110 Регламенту Верховної Ради України, ст. 12, ст. 15, ст. 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», за наслідками доопрацювання у Комітеті проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» щодо відновлення пільг (реєстр. № 3815), поданого народними депутатами України Королевською Н. Ю. та Солодом Ю. В.

До 2006 року жертви нацистських переслідувань були віднесені до відповідних категорій ветеранів війни і пільги для них визначалися згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання за обсягом надання пільг були прирівняні до учасників бойових дій, а колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами – до інвалідів війни.

Починаючи з 2006 року пільги для цих категорій осіб у повному обсязі визначені статтями 61 та 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76‑VIII від 28.12.2014 року для колишніх неповнолітніх та колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання осіб з 1 червня 2015 року скасовано право на безплатний проїзд усіма видами міського і міжміського пасажирського транспорту, а пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги, на безплатне одержання ліків та безплатне зубопротезування з 1 липня 2015 року надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2016 році – 1930 грн).

Водночас пільги, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для інвалідів війни та учасників бойових дій надаються в повному обсязі.

З огляду на зазначене, колишні неповнолітні та малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання мають бути зрівняні у пільгах, які надаються державою інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Разом з тим, з метою дотримання принципу соціальної справедливості, держава зобов’язана надати аналогічну підтримку громадянам, які стали жертвами політичних репресій, що здійснювалися протягом 1917‑1991 років комуністичним тоталітарним режимом на території України – були необґрунтовано засуджені за свою політичну діяльність, висловлювання та релігійні переконання і відбули покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади та реабілітовані відповідно до статті 1 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».

Мета змін

Проект Закону розроблено з метою дотримання принципу соціальної справедливості в частині забезпечення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій на Україні.

Архів новин

ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Сервіс клієнтів: тел.: (044) 223 34 67 e-mail: peredplata@zakoni.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція збірника «Вісник України»
Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка, вул. Жовтнева, 53
Адреса для листування: 07501, Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка,
а/с 25