Новини
25.11.2018

25.11.2018 набули чинності зміни до Податкового кодексу України

25.11.2018 набули чинності зміни до Податкового кодексу України, передбачені Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» від 08.11.2018 № 2611‑VIII, відповідно до яких були змінені:

1) стаття 14: змінено підпункт 14.1.1241 пункту 14.1;

2) стаття 70: змінено підпункт 70.16.2 пункту 70.16;

3) стаття 213: доповнено підпунктом 213.3.14 пункт  213.3;

4) стаття 215: викладено у новій редакції підпункт 215.3.51 пункту 215.3.5;

5) стаття 216: змінено пункт 216.11;

6) стаття 222: змінено підпункт 222.2.4 пункту 222.2;

7) стаття 267: змінено підпункт 267.6.3 пункту 267.6;

8) розділ ХХ: виключено пункт 15 підрозділу 5, доповнено пунктом 20 підрозділ 5, доповнено пунктом 49 підрозділ 10.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

За період свого існування система оподаткування акцизним податком транспортних засобів в Україні зазнавала суттєвих змін.

До 16 травня 2008 року (дня вступу України до Світової організації торгівлі) ввезення на митну територію України та реєстрація транспортних засобів віком понад 8 років були заборонені.

Після вступу України до СОТ таку заборону було скасовано та запроваджено збір за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів. Для транспортних засобів віком понад 8 років були запроваджені підвищуючі коефіцієнти, що робили фінансово недоцільним ввезення таких транспортних засобів.

З 2010 року запроваджені додаткові обмеження щодо ввезення та першої реєстрації транспортних засобів (як нових, так і таких, що були в користуванні), які не відповідають екологічним нормам ЄВРО‑3 (для ЄВРО‑4 з 2012 року, для ЄВРО‑5 з 2014 року).

У 2012 році через неможливість вітчизняних автовиробників відповідати таким стандартам вимоги щодо відповідності були перенесені: для ЄВРО‑3 з 2013 року, для ЄВРО‑4 з 2014 року, для ЄВРО‑5 з 2016 року та запроваджено ЄВРО‑6 з 2018 року. У 2017 році вимоги щодо відповідності ЄВРО‑6 були перенесені на 2020 рік.

По суті в Україні встановлена заборона щодо ввезення та реєстрації транспортних засобів, що не відповідають екологічним нормам (на сьогодні ЄВРО‑5), метою якої є обмеження реєстрації більш старих автомобілів.

За європейським законодавством такі вимоги поширюються виключно на нові транспортні засоби та стосуються автовиробників. Транспортні засоби, що були в користуванні (були зареєстровані в будь‑якій країні), можуть вільно ввозитися в будь‑яку країну ЄС та братися на облік лише після проходження відповідного технічного огляду, обов’язковість впровадження якого в Україні з 2020 року передбачена Угодою про асоціацію з ЄС.

Обмежувальні заходи щодо ввезення та експлуатації транспортних засобів, що були в користуванні, впроваджені на рівні національного законодавства кожної країни ЄС та в різних країнах реалізовані через встановлення: реєстраційного податку або акцизного податку (одноразово), податків на володіння авто, податків за користування дорогами, екологічних податків (щорічно), а також через запровадження підвищеної вартості полісу обов’язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів.

З 2015 року (при скороченні кількості податків) скасовано збір за першу реєстрацію транспортних засобів шляхом його перенесення до акцизного податку на транспортні засоби.

Але діючі ставки акцизного податку в Україні для легкових транспортних засобів встановлені не рівномірно.

За розміром акцизного податку для нових транспортних засобів можна виділити три групи: перша до 1500 куб. см двигуна – до 100 євро на один автомобіль (саме ці легкові автомобілі вироблялися в Україні), друга – від 1500 до 3000 куб. см двигуна – в 5‑11 разів вище за першу групу на один автомобіль, та третя – понад 3000 куб. см двигуна – в 100‑150 разів вище за першу групу на один автомобіль.

Вказаний дискримінаційний підхід посилюється встановленням підвищених ставок для легкових транспортних засобів, що використовувалися до 5 років, які у 7‑20 разів більші, ніж для нових, а для легкових транспортних засобів, що використовувалися понад 5 років – у 10‑28 разів більші, ніж для нових.

Для часткового усунення такого дискримінаційного впливу Законом України № 1389 з 1 серпня 2016 року до 31 грудня 2018 року ставки акцизного податку для легкових транспортних засобів, вироблених з 1 січня 2010 року, які  відповідають ЄВРО‑5, встановлені як для нових автомобілів.

Тільки за 2017 рік в Україну було ввезено 70 908 легкових транспортних засобів, що використовувалися, вироблених з 1 січня 2010 року, сума сплачених митних платежів за які склала 5,377 млрд. гривень.

Запровадження цих норм не вплинуло на сегмент нових легкових автомобілів, яких у 2017 році було ввезено в Україну 80 628 одиниць (на 28% більше показника 2016 року), сума сплачених митних платежів за які склала 15,790 млрд. гривень.

Проте, неможливість митного оформлення та реєстрації в Україні легкових транспортних засобів, які не відповідають ЄВРО‑5, дискримінаційна система ставок акцизного податку, недосконалість деяких норм діючого митного законодавства, а також неефективні дії окремих органів виконавчої влади в частині контролю за ввезенням громадянами в митному режимі тимчасового ввезення/транзиту транспортних засобів особистого користування та використання таких транспортних засобів на митній території України, призвели до масового ввезення та експлуатації громадянами України на митній території України транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Мета змін

Прийняття законопроекту спрямоване на заміну діючої застарілої системи оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, ліквідацію дисбалансу у встановлених ставках акцизного податку в залежності від об’єму циліндрів двигуна транспортних засобів та їх віку, зменшення вартості нових транспортних засобів, стимулювання до придбання більш нових транспортних засобів та створення умов для розмитнення раніше ввезених на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією.

25.11.2018 набули чинності зміни до Митного кодексу України

25.11.2018 набули чинності зміни до Митного кодексу України, передбачені Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» від 08.11.2018 № 2612‑VIII, відповідно до яких були змінені:

1) стаття 108: змінено частину 2, викладено у новій редакції частини 3 та 4;

2) стаття 365: викладено у новій редакції частину 7;

3) стаття 380: змінено назву статті, доповнено частиною 3, вважати частинами 4-8 частини 3-7, доповнено абзацом 3 частину 4, вважати абзацами 4 та 5 абзаци 3 та 4 частини 4, змінено абзац 4 частини 4, змінено абзац 3 частини 5, змінено частину 7, викладено у новій редакції частину 8;

4) стаття 381: викладено у новій редакції назву статті, змінено частину 1, доповнено абзацом 2 частину 1, змінено частини 2 та 3;

5) стаття 452: змінено частину 1, доповнено частиною 5;

6) стаття 467: викладено у новій редакції частину 1, виключено частину 2;

7) стаття 494: змінено частину 1, змінено пункт 7 частини 2, змінено частину 8, доповнено частинами 9 та 10, вважати частиною 11 частину 9, змінено частину 11;

8) стаття 511: викладено у новій редакції частину 2, змінено частини 3 та 4;

9) стаття 522: викладено у новій редакції статтю;

10) стаття 558: змінено частини 1‑4, доповнено частинами 5‑7;

11) розділ ХХІ: змінено пункт 72, доповнено пунктами 92 та 93.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальній записці до відповідного законопроекту було вказано слідуюче.

Обґрунтування необхідності прийняття змін

Протягом останніх років значно збільшилася кількість громадян, які використовують в Україні транспортні засоби з іноземною реєстрацією як для власних особистих потреб, так і для регулярного переміщення через митний кордон України товарів в комерційних цілях.

Такі транспортні засоби поміщуються громадянами України у митний режим транзиту, а нерезидентами – у митний режим тимчасового ввезення з подальшою передачею їх у користування громадянам України. Згодом, порушуючи встановлені строки перебування таких транспортних засобів на митній території України, громадяни України використовують їх на постійній основі без сплати до бюджету будь‑яких податків.

Перевищення встановлених Митним кодексом України строків транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, що перебувають під митним контролем, є порушенням митних правил за статтями 470 та 481 Митного кодексу та тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді попереджень та штрафів.

Крім того, Митним кодексом встановлена заборона на використання таких транспортних засобів для цілей підприємницької діяльності в Україні, на їх розкомплектування чи передачу у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Адміністративну відповідальність за неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, встановлено у статті 469 Митного кодексу України, відповідно до якої митні органи при виявленні фактів передачі транспортного засобу в користування іншій особі складають протокол про порушення митних правил.

Проте, у березні 2015 року Конституційний Суд України (Рішення Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року у Справі № 1‑4/2015 щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України) встановив, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які поміщені в митний режим тимчасового ввезення на митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у частині другій статті 469 Митного кодексу.

Таке рішення позбавило органи доходів і зборів важелів впливу на громадян-порушників, що призвело до значного збільшення кількості транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією, що перебувають в Україні з порушенням митних правил і використовуються з порушенням митного законодавства.

Дані митної статистики щодо ввезення на митну територію України громадянами-резидентами та громадянами-нерезидентами транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією, кількості не вивезених таких транспортних засобів та кількості перетинів ними митного кордону за 1 квартал 2018 року та 2017 рік свідчать про зростання кількості транспортних засобів, які перебувають на митній території України з порушенням митних правил:

у митному режимі транзиту:

 

Кількість ввезених ТЗ з іноземною реєстрацією Кількість не вивезених ТЗ з іноземною реєстрацією Кількість перетинів митного кордону
1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017
резиденти 75 178 200 733 16 209 38 821 521 479 2 226 975
нерезиденти 3 579 11 290 261 5 199 9 016 33 427
Разом 78 757 212 023 16 470 44 020 530 495 2 260 402

у митному режимі тимчасового ввезення:

 

Кількість ввезених ТЗ з іноземною реєстрацією Кількість не вивезених ТЗ з іноземною реєстрацією Кількість перетинів митного кордону
1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017 1 кв. 2018 2017
резиденти 17 413 57 144 2 363 4 404 37 592 196 516
нерезиденти 203 823 696 232 43 925 140 958 487 208 2 583 378
Разом 221 236 753 376 46 288 145 362 524 800 2 779 894

Митницями ДФС протягом 2017 року складено 21 526 протоколів про порушення митних правил у відношенні фізичних осіб у зв’язку з порушенням порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Сума штрафів, накладених митницями ДФС, за вчинення правопорушень склала 324 млн грн. Сума стягнутих штрафів склала 56 млн грн.

За 1 квартал 2018 року, вже складено 8736 протоколів про порушення митних правил. Сума штрафів, накладених митницями ДФС склала 94 млн грн. Сума стягнутих штрафів склала 12 млн грн.

Загалом, за даними митної статистики станом на 1 травня 2018 року кількість транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які за період з 1 січня 2016 року були ввезені на митну територію України в митному режимі транзиту та тимчасового ввезення складає 2 009 071 одиниць (з них в митному режимі транзиту 418 362 авто, в митному режимі тимчасового ввезення 1 590 709 авто). Серед таких автомобілів 315 228 одиниць досі не вивезені за межі митної території України (79 517 транзитних авто та 235 711 тимчасово ввезених), з них 124 519 одиниць знаходяться на митній території України з порушенням терміну перебування (63 047 транзитних авто та 61 472 тимчасово ввезених).

Разом із цим, за даними Національної поліції у 2017 році в Україні сталося понад 10 тисяч ДТП за участю транспортних засобів з іноземною реєстрацією, що складає понад 6% від всіх автомобільних аварій в Україні. У першому кварталі кількість таких ДТП збільшилася вже до 8,5%.

Одночасно, за даними Моторного (транспортного) страхового бюро України станом на 1 травня 2018 року поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів було придбано майже 198 тисячами власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією, що не відповідає кількості ввезених таких транспортних засобів в Україну.

Вищевказана ситуація склалася внаслідок неефективних дій окремих органів виконавчої влади, а також недосконалістю деяких норм діючого законодавства, що регулює питання:

– ввезення громадянами в митному режимі тимчасового ввезення/транзиту транспортних засобів особистого користування та використання таких транспортних засобів на митній території України;

– відповідальності громадян за порушення умов тимчасового ввезення/транзиту на митну територію України таких транспортних засобів;

– взаємодії органів доходів і зборів, Державної прикордонної служби та Національної поліції;

– ввезення та реєстрації в Україні транспортних засобів встановлених екологічних стандартів.

Мета змін

Метою прийняття законопроекту є врегулювання питання ввезення транспортних засобів на митну територію України, забезпечення дієвого контролю за переміщенням, цільовим використанням транспортних засобів, поміщених в митний режим транзиту чи тимчасового ввезення, посилення відповідальності громадян за порушення митних правил.

Архів новин

ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Сервіс клієнтів: тел.: (044) 223 34 67 e-mail: peredplata@zakoni.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція збірника «Вісник України»
Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка, вул. Жовтнева, 53
Адреса для листування: 07501, Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка,
а/с 25