04.11.2018 набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України

04.11.2018 набули чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України, передбачені законами України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018 № 2548‑VIII, «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників» від 02.10.2018 № 2577‑VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна «особа з інвалідністю» та похідних від нього» від 02.10.2018 № 2581‑VIII, відповідно до яких були змінені:

1) стаття 130: доповнено частиною 2;

2) стаття 140: змінено частину 3;

3) стаття 208: доповнено абзацом 2 частину 4;

4) стаття 220: змінено частину 1;

5) стаття 284: замінено абзацами 11 та 12 абзац 11, вважати абзацами 13 та 14 абзаци 12 та 13, змінено абзац 2 частини 4, змінено абзац 2 частини 7, доповнено частиною 9, вважати частиною 10 частину 9;

6) стаття 303: доповнено пунктом 11 частину 1;

7) стаття 307: змінено частину 3;

8) стаття 309: доповнено пунктами 111 та 13 частину 1, змінено частину 2;

9) стаття 575: доповнено частиною 6;

10) стаття 576: доповнено частиною 7;

11) стаття 581: змінено назву статті, змінено абзац 1, пункти 1, 4, 5, 6 та 7 частини 1, викладено у новій редакції пункт 8 частини 1, доповнено пунктом 9 частину 1, змінено частини 2 та 3;

12) стаття 583: змінено пункт 1 частини 4, доповнено пунктом 4 частину 4, викладено у новій редакції частину 6, змінено частину 7, доповнено частиною 8, вважати частинами 9 та10 частини 8 та 9;

13) стаття 584: викладено у новій редакції частину 7, змінено частину 9, викладено у новій редакції частину 14;

14) стаття 585: доповнено частиною 4;

15) стаття 588: викладено у новій редакції статтю;

16) стаття 589: доповнено пунктом 51 частину 1;

17) стаття 591: змінено частину 1;

18) стаття 593: змінено частину 2.

В якості обґрунтування та мети прийняття змін в пояснювальних записках до відповідних законопроектів було вказано слідуюче.

 

1. Щодо змін, передбачених Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»

1.1. Обґрунтування необхідності прийняття змін

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» розроблено Міністерством юстиції України з метою удосконалення положень законодавства, спрямованих на забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Законом України від 16 листопада 2017 року № 2213 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (далі – Закон № 2213), який було розроблено міжвідомчою робочою групою щодо розгляду проблемних питань про порушення правоохоронними органами прав суб’єктів господарювання (постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 578), внесено зміни, зокрема, до Кримінального процесуального кодексу України, якими вже запроваджено низку новел законодавства, спрямованих на вдосконалення окремих процесуальних дій під час досудового розслідування та посилення захисту прав осіб під час кримінального провадження.

На реалізацію положень Закону № 2213 постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 128 утворено Міжвідомчу комісію з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб (далі – Комісія), основними завдання якої є узагальнення відомостей про порушення правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб та підготовка для керівників правоохоронних органів, якими допущено порушення прав та законних інтересів осіб, обов’язкових до розгляду рекомендацій, у тому числі про необхідність вжиття відповідних заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Вже на сьогодні до Комісії надходять численні звернення суб’єктів господарювання про можливі факти порушення їх прав та законних інтересів правоохоронними органами під час досудового розслідування.

Результати узагальнення такої інформації надають можливість стверджувати про необхідність вдосконалення законодавства з метою запровадження ефективного механізму попередження вчинення порушень прав осіб службовими, посадовими особами правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

1.2. Мета змін

Проект Закону спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та посилення відповідальності службових, посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування.

 

2. Щодо змін, передбачених Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників»

2.1. Обґрунтування необхідності прийняття змін

20 вересня 2012 року від імені України були підписані Третій та Четвертий додаткові протоколи до Європейської конвенції про видачу правопорушників (далі – Третій та Четвертий протоколи), положення яких спрямовані на вдосконалення існуючого механізму міжнародного співробітництва з питань видачі правопорушників (екстрадиції).

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про міжнародні договори України», якщо на ратифікацію подається міжнародний договір, виконання якого потребує прийняття нових або внесення змін до чинних законів України, проекти таких законів на розгляд Верховної Ради України подаються разом із проектом закону про ратифікацію і приймаються одночасно.

Реалізація положень Третього та Четвертого протоколів потребує внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України.

З метою приведення національного законодавства у відповідність до Третього та Четвертого протоколів, які закріпили сучасні європейські стандарти вирішення питань про екстрадицію, Міністерством юстиції України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією Третього додаткового протоколу та Четвертого додаткового протоколу до Європейської конвенції про видачу правопорушників».

2.2. Мета змін

Метою проекту акта є імплементація в законодавство України положень Третього та Четвертого додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

Завданням проекту Закону є створення умов, необхідних для забезпечення ефективних дій органів досудового розслідування, прокуратури, судів та центральних органів України під час процедури видачі особи, у тому числі в порядку спрощеної процедури.

 

3. Щодо змін, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна «особа з інвалідністю» та похідних від нього»

3.1. Обґрунтування необхідності прийняття змін

Законом України «Про внесення зміни до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» № 1490-VIII від 07.09.2016 року внесено зміни до цих документів відповідно до оновленого офіційного перекладу українською мовою Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та, відповідно, слова «інваліди» замінено словами «особи з інвалідністю». Ця назва є більш коректною, прийнятною та не дискримінаційною. Адже запроваджуючи термін «особа з інвалідністю» робиться акцент на людині як особистості, а не на її інвалідності.

Комітет ООН з прав людей з інвалідністю у заключних зауваженнях стосовно першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї відмічає запит держави-учасниці стосовно термінології на позначення осіб з інвалідністю і вважає, що використання термінології українською мовою, яка називає осіб з інвалідністю «інвалідами» або «особами з обмеженими можливостями», не відповідає Конвенції. Комітет закликає державу-учасницю видалити посилання на «інвалідів» або «осіб з обмеженими можливостями» з усіх законодавчих та програмних документів, у тому числі з українського перекладу Конвенції, та використати термінологію, що відповідає Конвенції.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2249‑VIII від 19 грудня 2017 року, ініційований Кабінетом Міністрів України, яким внесено зміни до Кодексу законів про працю України, Сімейного кодексу України та 35 законів України в частині заміни слів «інвалід», «особа з обмеженими фізичними можливостями», «інвалід війни» та «дитина-інвалід» словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю внаслідок війни» та «дитина з інвалідністю».

Водночас, слова «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», використовується ще в близько 100 кодексах і законах України. Тому, з метою приведення їх у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї, Комітетом:

а) подані на розгляд Верховної Ради України законопроекти за реєстр. №№ 8293 та 8201, якими, зокрема, пропонується внести зміни до Житлового кодексу Української РСР та 15 законів України в частині заміни слів «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни» в усіх відмінках і числах відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідних відмінках і числах;

б) підготовлений зазначений законопроект, яким вносяться зміни до 77 нормативно-правових актів;

в) готуються для подання на розгляд Верховної Ради України законопроекти в частині внесення таких же змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також до Митного та Податкового кодексів України.

3.2. Мета змін

Запропонований проект Закону розроблено з метою приведення чинного законодавства у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї.

Архів новин

ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Сервіс клієнтів: тел.: (044) 223 34 67 e-mail: peredplata@zakoni.ua
Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція збірника «Вісник України»
Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка, вул. Жовтнева, 53
Адреса для листування: 07501, Київська область, Баришівський район,
смт Баришівка,
а/с 25